28 Mai 2019
28 Mai 2019

Estratègia Agroalimentària Municipal

Cap a una Estratègia Agroalimentària Municipal

L’alimentació és un àmbit absolutament imprescindible per al conjunt de la societat, i ho es en tots els àmbits; tant en la salut, com en l’economia productiva, el medi ambient, la educació i la cultura. Una societat amb un sistema alimentari just es transforma en una societat més justa. València pels seus trets històrics i culturals arrelats a l’Horta i l’Albufera compta amb una oportunitat important per situar l’alimentació com un eix central i transversal de la seua política municipal en la transició cap a una sistema alimentari més sostenible i just.

Per a aconseguir estos objectius és necessària una estratègia agroalimentària de ciutat que done coherència als projectes i accions que s’han engegat des de 2015, al mateix temps que garantisca un marc de treball coordinat en quant a les polítiques alimentàries possibles dels pròxims anys.

Document: Esborrany de la Estratègia Agroalimentària Municipal

Des de 2017, la ciutat de València inicia els seus primers passos per a l’elaboració d’un primer document d’impuls estratègic en forma d’esborrany amb l’objectiu de ser participat i treballat en el marc del Consell Alimentari Municipal, òrgan que haurà de definir i aprovar l’Estratègia Agroalimentària de la ciutat del València.

El passat 14 de Juny de 2018, al llarg de la jornada de constitució del Consell Alimentari Municipal, la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de València va presentar els grans eixos que componen aquesta proposta d’estratègia, així com els valors i principis transversals que la conformen. Al mateix temps es va detallar el procés de consulta i participació previst per treballar de forma conjunta el esborrany de l’Estratègia Agroalimentària en el Consell Alimentari Municipal.

El procés d’elaboració i participació de l’Estratègia Agroalimentària de València compta amb el suport i co-finançament de la Fundació Daniel y Nina Carasso.

Procés de consulta i participació de l’Estratègia Agroalimentària Municipal

L’esborrany de impuls cap a una Estratègia Agroalimentària Municipal pretén ser una eina de treball propositiu pensat per a ser discutit i participat en el marc del Consell Alimentari Municipal de València, qui deurà finalment aprovar l’Estratègia Alimentària València 2025.

El procés de redacció de l’esborrany ha sigut impulsat per la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de València, i ha comptat amb la col·laboració i suport tècnic de la Càtedra Terra Ciutadana, el Centre d’Estudis Rurals i Agricultura Internacional, Justícia Alimentària i la Fundació Mundubat.

Tant els principis transversals com els marcs de referència que s’han tingut en compte en el següent esborrany es desprenen del conjunt de treballs realitzats al llarg del procés participatiu per a l’engegada del Consell Alimentari Municipal, espai previst per a l’aprovació final de l’Estratègia.

Per a tal efecte s’ha previst el següent procés de consulta i participació:

Consulta pública on-line
(fins al 1 de setembre)

El document s’estarà obert a la participació pública fins a l’1 de setembre. Per a realitzar les aportacions proposades al document, s’ha disposat el següent formulari on-line:

Formulari on-line 🔗

Si aquest formulari no us resulta pràctic o útil, també podeu enviar les vostres aportacions directament per correu electrònic a l’adreça: consell.alimentari@valencia.es. Per favor, en el títol del correu indicar “ APORTACIONS ESBORRANY EAM: nom de l’entitat”.

Jornades de treball en comú i participació
(13 de setembre)

El 13 de setembre se celebrara una jornada de participació i treball en comú sobre el document d’esborrany amb la inclusió de les aportacions rebudes via on-line.


Formulari de inscripció 🔗

Aprovació de l’Estratègia Agroalimentària de València pel Consell Alimentari Municipal
(16 d’octubre)

El 16 d’Octubre de 2018 està prevista la celebració d’un Ple del Consell Alimentari Municipal de València per a l’aprovació de l’Estratègia Agroalimentària de la ciutat de València.

Aquest és el document definitiu que se sotmetrà a votació com a resultat del procés de consulta via electrònica i el taller de participació celebrat el 13 de setembre: Document en PDF.

Una vegada el Consell Alimentari Municipal valide aquest marc estratègic, s’elevarà al Ple de Govern Municipal. Votada en Ple, l’Estratègia Alimentària València 2025 serà el marc de referència per a:

  • Sol·licitar a l’Ajuntament l’assumpció efectiva de l’Estratègia, adaptant les seues polítiques agroalimentàries al nou marc i actualitzant el seu Pla d’Acció Integral.
  • Orientar a la resta d’actors del sistema agroalimentari (públics i privats) perquè contribuïsquen a la transició que l’Estratègia Agroalimentària reflecteix.

Altres estratègies agroalimentàries en l’àmbit estatal: