16 juny 2020
16 juny 2020

Consell Alimentari Municipal

Informació general

Introducció

La voluntat de crear un espai de trobada, coordinació i participació per millorar la governança alimentària del municipi es troba entre els compromisos adquirits per l’Ajuntament de València amb la signatura del Pacte de Polítiques Urbanes Alimentàries de Milà en 2015.

Al mateix temps, aquesta necessitat es troba entre les demandes que des de la societat civil es venien treballant, com es va arreplegar en la jornada “Menjant València”, celebrada al gener de 2016, on es van donar lloc organitzacions socials, administracions locals i autonòmica i part del teixit econòmic per a pensar conjuntament com avançar cap a un sistema alimentari local més just i sostenible.
Des d’aquesta forma, la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de València ha desenvolupat entre 2016 i 2017 un procés de participació per a la definició conjuntament amb el teixit social i econòmic del municipi el model, criteris de participació i possibles àmbits d’actuació prioritaris per a aquest espai de governança alimentària local.

El 14 de Juny de 2018 es va celebrar la jornada constituent del Consell Alimentari Municipal, on es va formalitzar el Ple del Consell Alimentari, així com els primers grups de treball.

El procés de constitució i dinamització del CALM compta amb el suport i co-finançament de la Fundació Daniel y Nina Carasso.

Vols formar part del Consell Alimentari Municipal?

Per a conèixer el procés d’inscripció

Constitució Consell Alimentari Municipal

El 14 de juny es va celebrar la jornada de constitució del Consell Alimentari Municipal.

Actualment el Ple del Consell Alimentari es compon de les següents entitats:

Procés de Inscripció

Tanmateix aquelles entitats que desitgen formar part del Consell Alimentari, han de enviar la següent informació:

+
2. Acreditació de la Inscripció en el Registre corresponent al tipus d’entitat.
+
3. Memòria d’activitats de l’entitat d’almenys uns dels dos anys anteriors a la sol·licitud d’inscripció. En cas de no disposar d’una memòria d’activitats ja elaborada completeu el següent formulari: Memòria d’activitats. 🔗
Aquesta informació ha de ser enviada amb el motiu “ INSCRIPCIÓ AL CONSELL ALIMENTARIA: nom de l’entitat” al següent correu: consell.alimentari@valencia.es