16 juny 2020
16 juny 2020

Consell Alimentari Municipal

Grups de Treball

Al llarg de 2017, i mentre la proposta de Reglament és trobava en fase de tràmit administratiu, s’han desenvolupat dues espais de treball amb l’objectiu d’aprofitar les energies acumulades al llarg del procés de participació del Consell Alimentari Municipal.

Aquests espais de treball han sigut formalitzats i validats en la jornada de constitució del Consell Alimentari Municipal el 14 de Juny de 2018.

Grup de treball de Compra Pública i Menjadors Sostenibles

Aquest espai de treball s’ha activat prenent com a punt de partida l’estudi de Compra Pública i Menjadors Escolars realitzat per l’entitat social Justícia Alimentària. Document que es va presentar en la primera reunió de l’aquest grup de treball.

A partir d’ací s’han celebrat diferents reunions on s’ha pogut avançar cap a un imaginari comú sobre aquells Menjadors Sostenibles que volem per a la nostra ciutat, així com en la revisió i elaboració d’una marc de recomanacions per als plecs dels centres escolars municipals:

Document: Compra pública alimentaria del Ayuntamiento de Valencia
Document: Compra pública alimentaria del Ayuntamiento de Valencia

Grup de treball sobre Canals Curts de Comercialització

Aquest espai de treball s’ha activat prenent com a punt de partida l’estudi sobre Canals Curts de Comercialització realitzat pel Centre d’Estudis Rurals i Agricultura Internacional (CERAI). El document es va presentar en la primera reunió d’aquest grup de treball.

A partir d’ací s’han celebrat diferents reunions. Actualment aquest espai de treball està treballant sobre els mercats de venda directa no sedentària.

Document: Diagnóstico de mercado y dinamización canales cortos de comercialización en el ámbito del municipio de Valencia
Document: Diagnóstico de mercado y dinamización canales cortos de comercialización en el ámbito del municipio de Valencia