16 juny 2020
16 juny 2020

Consell Alimentari Municipal

Procés de constitució

Com a resultat del procés i els diferents tallers celebrats, es va poder establir de manera conjunta els següents acords i documents marcs:

Una Carta de Principis guia per al treball conjunt en el marc del Consell Alimentari.

Document: Carta de principis del Consell Alimentari Municipal

Un Reglament consensuat que vertebre el funcionament del Consell Alimentari Municipal i definisca els criteris de participació.

Document: Reglament del Consell Alimentari Municipal