16 juny 2020
16 juny 2020

Consell Alimentari Municipal

Introducció

La voluntat de crear un espai de trobada, coordinació i participació per millorar la governança alimentària del municipi es troba entre els compromisos adquirits per l’Ajuntament de València amb la signatura del Pacte de Polítiques Urbanes Alimentàries de Milà en 2015.

Al mateix temps, aquesta necessitat es troba entre les demandes que des de la societat civil es venien treballant, com es va arreplegar en la jornada “Menjant València”, celebrada al gener de 2016, on es van donar lloc organitzacions socials, administracions locals i autonòmica i part del teixit econòmic per a pensar conjuntament com avançar cap a un sistema alimentari local més just i sostenible.
Des d’aquesta forma, la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de València ha desenvolupat entre 2016 i 2017 un procés de participació per a la definició conjuntament amb el teixit social i econòmic del municipi el model, criteris de participació i possibles àmbits d’actuació prioritaris per a aquest espai de governança alimentària local.

El 14 de Juny de 2018 es va celebrar la jornada constituent del Consell Alimentari Municipal, on es va formalitzar el Ple del Consell Alimentari, així com els primers grups de treball.

El procés de constitució i dinamització del CALM compta amb el suport i co-finançament de la Fundació Daniel y Nina Carasso.

Vols formar part del Consell Alimentari Municipal?

Per a conèixer el procés d’inscripció

Procés de participació “Caminant cap un Consell Alimentari Municipal

Al llarg de 2016 i 2017, s’han celebrat tres trobades de participació amb l’objectiu de poder definir què model de consell alimentari possible per a la ciutat de València:

Julio de 2016

Presentació del procés i primers debats

 

Document: Caminant cap a un consell alimentari a València

Novembre de 2016

“ El Pacte de Milà a debat”

Document: Jornada de participació: Governança local i polítiques alimentàries

Març de 2017

Contrast i validació documents guia

Document: III jornada de participació ciutadana del Consell Alimentari Municipal.

Com a resultat d’aquest procés i els diferents tallers celebrats, es va poder establir de manera conjunta els següents acords i documents marcs:

Una Carta de Principis guia per al treball comú en el marc del Consell Alimentari.

Document: Carta de principis del Consell Alimentari Municipal

Un Reglament consensuat que vertebre el funcionament del Consell Alimentari Municipal i definisca els criteris de participació.

Document: Reglament del Consell Alimentari Municipal

Grups de Treball del Consell Alimentari Municipal

Al llarg de 2017, i mentre la proposta de Reglament és trobava en fase de tràmit administratiu, s’han desenvolupat dues espais de treball amb l’objectiu d’aprofitar les energies acumulades al llarg del procés de participació del Consell Alimentari Municipal.

Aquests espais de treball han sigut formalitzats i validats en la jornada de constitució del Consell Alimentari Municipal el 14 de Juny de 2018.

Grup de treball de Compra Pública i Menjadors Sostenibles

Aquest espai de treball s’ha activat prenent com a punt de partida l’estudi de Compra Pública i Menjadors Escolars realitzat per l’entitat social Justícia Alimentària. Document que es va presentar en la primera reunió de l’aquest grup de treball.

A partir d’ací s’han celebrat diferents reunions on s’ha pogut avançar cap a un imaginari comú sobre aquells Menjadors Sostenibles que volem per a la nostra ciutat, així com en la revisió i elaboració d’una marc de recomanacions per als plecs dels centres escolars municipals:

Document: Compra pública alimentaria del Ayuntamiento de Valencia
Document: Compra pública alimentaria del Ayuntamiento de Valencia

Grup de treball sobre Canals Curts de Comercialització

Aquest espai de treball s’ha activat prenent com a punt de partida l’estudi sobre Canals Curts de Comercialització realitzat pel Centre d’Estudis Rurals i Agricultura Internacional (CERAI). El document es va presentar en la primera reunió d’aquest grup de treball.

A partir d’ací s’han celebrat diferents reunions. Actualment aquest espai de treball està treballant sobre els mercats de venda directa no sedentària.

Document: Diagnóstico de mercado y dinamización canales cortos de comercialización en el ámbito del municipio de Valencia
Document: Diagnóstico de mercado y dinamización canales cortos de comercialización en el ámbito del municipio de Valencia

Constitució Consell Alimentari Municipal

El 14 de juny es va celebrar la jornada de constitució del Consell Alimentari Municipal.

Actualment el Ple del Consell Alimentari es compon de les següents entitats:

Procés de Inscripció

Tanmateix aquelles entitats que desitgen formar part del Consell Alimentari, han de enviar la següent informació:

+
2. Acreditació de la Inscripció en el Registre corresponent al tipus d’entitat.
+
3. Memòria d’activitats de l’entitat d’almenys uns dels dos anys anteriors a la sol·licitud d’inscripció. En cas de no disposar d’una memòria d’activitats ja elaborada completeu el següent formulari: Memòria d’activitats. 🔗
Aquesta informació ha de ser enviada amb el motiu “ INSCRIPCIÓ AL CONSELL ALIMENTARIA: nom de l’entitat” al següent correu: consell.alimentari@valencia.es