28 Mai 2019
28 Mai 2019

Principals reptes

Millora de la
rendibilitat de
les iniciatives
d’escala xicoteta

Es fa necessari protegir la producció primària local xicoteta front a l'excessiva intermediació en la cadena de distribució.

Dinamització
agroecològica
de la producció
convecional

Cal incentivar el sector més convencional cap a la innovació, les tècniques més sostenibles i els nous canals de comercialització.

Polítiques
agroalimentàries
transversals i
participatives

Es fa necessari implementar polítiques que tinguen en consideració l’alimentació des dels diferents àmbits municipals i fomentar mecanismes de participació ciutadana cap a un model d’economia alternativa social i solidària.

Trencament generacional

És necessari posar en marxa mecanismes que faciliten a joves i dones la posada en marxa d’iniciatives productives.

Inseguretat
davant altres
sectors i activitats

És necessària la creació de figures de planificació i gestió territorial que incorporen la protecció agrícola com a premissa.

Carència
d’infraestructures,
servicis i canals de
comercialització

Cal impulsar infraestructures que faciliten l'accés a recursos i servicis bàsics per a la producció.

Posar en valor
l’activitat pesquera

Cal fomentar la divulgació de la pesca al nostre municipi, per la seua tradició i pel seu patrimoni històric.